leave__0003_Layer-8.png

DAWKOWANIE

Środek poprawiający właściwości gleby powinien być stosowany doglebowo, przy pomocy rozsiewaczy do nawozów mineralnych lub środków wapnujących. Wskazane jest, aby produkt, po zastosowaniu został wymieszany z glebą. Aplikację środka należy wykonać jesienią, po zbiorze uprawy głównej (na ściernisko), a przed siewem uprawy ozimej (lub poplonu), lub wiosną, przed siewem uprawy jarej.
Uprawy roślin sadowniczych
UPRAWA
DAWKA
ŚRODKA*
TERMIN ZASTOSOWANIA
Jabłoń, grusza​
120-180 g/m2 1,2 -1,8 t/ha
Przed sadzeniem roślin, najlepiej pod przedplon lub wczesną wiosną bezpośrednio po posadzeniu krzewów/drzewek**
Wiśnia, czereśnia​
100-150 g/m2
1,0-1,5 t/ha
Przed sadzeniem roślin, najlepiej pod przedplon lub wczesną wiosną bezpośrednio po posadzeniu krzewów/drzewek**
Śliwka, renkloda, brzoskwinia, morela​
120-180 g/m2
1,2 -1,8 t/ha
Przed sadzeniem roślin, najlepiej pod przedplon lub wczesną wiosną bezpośrednio po posadzeniu krzewów/drzewek**
Porzeczki, malina, agrest, jeżyna​
80-120 g/m2
0,8-1,2 t/ha
Przed sadzeniem roślin, najlepiej pod przedplon lub wczesną wiosną bezpośrednio po posadzeniu krzewów/drzewek**
Aronia
50-80 g/m2
0,5-0,8 t/ha
Przed sadzeniem roślin, najlepiej pod przedplon lub wczesną wiosną bezpośrednio po posadzeniu krzewów/drzewek**
Truskawki,
poziomki ***​
60-100 g/m2
0,6-1,0 t/ha
Stosować tylko przed założeniem plantacji
* Dawkę należy zawsze skonsultować z przedstawicielem producenta lub dystrybutora w celu optymalizacji dla lokalnych warunków glebowych i płodozmianu. ** W przypadku stosowania środka w istniejącym sadzie/plantacji (w pierwszym roku po posadzeniu roślin), należy go rozsiać/rozrzucić w pasach wzdłuż rzędów roślin o szerokości do 1m. *** Stosować tylko przed założeniem plantacji.
Uprawy warzyw
UPRAWA
DAWKA
ŚRODKA*
TERMIN ZASTOSOWANIA
Kapusta biała i czerwona, brokuł, kalafior, brukselka​
80-120 g/m2
0,8-1,2 t/ha
Przed siewem / sadzeniem, lub niezwłocznie po zbiorze przedplonu
Marchew, burak ćwikłowy pietruszka, seler, pasternak, rzepa​
100-150 g/m2
1,0-1,5 t/ha
Przed siewem / sadzeniem, lub niezwłocznie po zbiorze przedplonu
Fasola szparagowa, groch, fasola, groszek​
80-120 g/m2
0,8-1,2 t/ha
Przed siewem / sadzeniem, lub niezwłocznie po zbiorze przedplonu
Pomidor
80-120 g/m2
0,8-1,2 t/ha
Przed siewem / sadzeniem, lub niezwłocznie po zbiorze przedplonu
Papryka
60-100 g/m2
0,6-1,0 t/ha
Przed siewem / sadzeniem, lub niezwłocznie po zbiorze przedplonu
Ogórek​
60-100 g/m2
0,6-1,0 t/ha
Przed siewem / sadzeniem, lub niezwłocznie po zbiorze przedplonu
Cebula, por
60-100 g/m2
0,6-1,0 t/ha
Przed siewem / sadzeniem, lub niezwłocznie po zbiorze przedplonu
Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i na zagonach pod osłonami​
60-100 g/m2
0,6-1,0 t/ha
Przed sadzaniem roślin lub jesienią w roku poprzedzającym właściwą uprawę
Rośliny ozdobne cebulowe
50-80 g/m2
0,5-0,8 t/ha
Przed sadzeniem roślin
Drzewa i krzewy ozdobne**​
80-120 g/m2
0,8-1,2 t/ha​
Przed sadzeniem roślin, na plantacjach istniejących jesienią lub wczesna wiosną – wskazane wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby
* Dawkę należy zawsze skonsultować z przedstawicielem producenta lub dystrybutora w celu optymalizacji dla lokalnych warunków glebowych i płodozmianu. ** W przypadku stosowania środka w istniejącym sadzie/plantacji (w pierwszym roku po posadzeniu roślin), należy go rozsiać/rozrzucić w pasach wzdłuż rzędów roślin o szerokości do 1m. *** Stosować tylko przed założeniem plantacji.
Uprawy rolne
UPRAWA
DAWKA ŚRODKA*
TERMIN ZASTOSOWANIA
Zboża ozime
0,6-1,2 t/ha
przed siewem lub sadzeniem możliwe zastosowanie pogłówne we wczesnych fazach wzrostu
Rzepak ozimy
1,0-1,5 t/ha
przed siewem lub sadzeniem możliwe zastosowanie pogłówne we wczesnych fazach wzrostu​
Kukurydza
1,0-1,5 t/ha
przed siewem lub sadzeniem możliwe zastosowanie pogłówne we wczesnych fazach wzrostu​
Buraki cukrowe
1,0-1,5 t/ha
przed siewem lub sadzeniem możliwe zastosowanie pogłówne we wczesnych fazach wzrostu​
Ziemniaki
0,6-1,0 t/ha
przed siewem lub sadzeniem możliwe zastosowanie pogłówne we wczesnych fazach wzrostu​
Bobowate
0,3-1,5 t/ha
przed siewem lub sadzeniem możliwe zastosowanie pogłówne we wczesnych fazach wzrostu​
* Dawkę należy zawsze skonsultować z przedstawicielem producenta lub dystrybutora w celu optymalizacji dla lokalnych warunków glebowych i płodozmianu. ** W przypadku stosowania środka w istniejącym sadzie/plantacji (w pierwszym roku po posadzeniu roślin), należy go rozsiać/rozrzucić w pasach wzdłuż rzędów roślin o szerokości do 1m. *** Stosować tylko przed założeniem plantacji.
Uprawy roślin ozdobnych
UPRAWA
DAWKA ŚRODKA*
TERMIN ZASTOSOWANIA
Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i na zagonach pod osłonami
60-100 g/m2
0,6-1,0 t/ha
Przed sadzaniem roślin lub jesienią w roku poprzedzającym właściwą uprawę
Rośliny ozdobne cebulowe
50-80 g/m2
0,5-0,8 t/ha
Przed sadzeniem roślin​
Drzewa i krzewy ozdobne
80-120 g/m2
0,8-1,2 t/ha​
Przed sadzeniem roślin, na plantacjach istniejących jesienią lub wczesna wiosną – wskazane wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby​
* Dawkę należy zawsze skonsultować z przedstawicielem producenta lub dystrybutora w celu optymalizacji dla lokalnych warunków glebowych i płodozmianu. ** W przypadku stosowania środka w istniejącym sadzie/plantacji (w pierwszym roku po posadzeniu roślin), należy go rozsiać/rozrzucić w pasach wzdłuż rzędów roślin o szerokości do 1m. *** Stosować tylko przed założeniem plantacji.

Skuteczności środka w uprawie pomidora pod osłonami. Opis badania:

 • Badanie zostało przeprowadzone w województwie łódzkim, latem 2023-go roku. Badany produkt ProCarrera został przetestowany w trzech dawkach zastosowanych oddzielnie :
  800 kg/ha;
  500kg/ha;
  300kg/ha. – minimalna skuteczna dawka
 • Dokonano porównań z odniesieniem do preparatu referencyjnego Mitemine SL, zastosowanego w dawce 2,0 l/ha. Odpowiedź między najwyższą dawka, a pozostałymi, była widoczna gołym okiem.
 • Przy pierwszej i każdej kolejnej ocenie skuteczności policzono poziom porażenia na dziesięciu pojedynczych roślinach. Dodatkowo przy siódmym dniu i czternastym dniu oceniono wielkość porażenia w uprawie pomidora.
 • Przeprowadzono dziewięć pełnych ocen skuteczności na pomidorze odmiany Manistella F1, zbadano 25 liści. Następnie przeprowadzono kontrolę na 100 liściach w trakcie wystąpienia późnej zarazy ziemniaczanej.
 • Skuteczność (% ciężkości choroby i/lub % zapadalności na chorobę)przebadano na wszystkich powierzchniach poletek i każdej roślinie.
 • Kontrole wzrokowe objawów fitotoksyczności roślin uprawnych przeprowadzano po każdym zastosowaniu preparatu.
Skuteczności środka w uprawie pomidora pod osłonami
Doświadczenie
ProCarrera
Uprawa
pomidor w tunelu
Odmiana
Manistella F1
Obiekt badań
Zaraza ziemniaka - Phytophtora infestans
Data aplikacji
14.07.2023
Pierwsze uszkodzenia
25.08.2023
Presja choroby
CHK
15-20 % zaatakowanych liści, 2-3 % uszkodzonych owoców
Skuteczność (program ochrony: miedzian extra 350 sc + badane produkty)​
ProCarrera 300kg/ha
73-80% liście, 95-100% pomidory
ProCarrera 500kg/ha
75-88% liście, 95-100% pomidory
ProCarrera 800kg/ha
76-87% liście, 95-100% pomidory
Mitemine
78-85% liście, 95-100% pomidory
Badania zostały przeprowadzone przez firmę:
Green&Property Consulting Anna Huszcza-Podgórska Na Stoku nr 6/6
26-600 Radom

Badania wykonała firma Green&Property Consulting

badanie miało na celu ocenę demonstracyjnych poletek, na których preparat Carrera został zastosowany, co znalazło pozytywne potwierdzenie w skuteczności i efektywności w trakcie trwania obserwacji.

Środek zwiększa żyzność gleby

poprzez wzbogacanie jej w substancję organiczną oraz w składniki pokarmowe. Przeznaczony jest głównie do stosowania w uprawach polowych, do uprawy roślin ozdobnych do rekultywacji gleb oraz pod trawniki.

Szczególnie zalecany jest

na gleby o niskiej zawartości substancji organicznej, ponieważ zwiększa zawartości próchnicy,

Kondycja uprawy była satysfakcjonująca

i potwierdzała skuteczność produktu pod kątem wpływu na jakość i wielość plonu. Preparat nie wykazywał trudności w rozkładzie na powierzchni gleby. Nie wykazano negatywnego wpływu na wielkość i jakość plonu. Nie wykazano objawów fitotoksyczności.

Skuteczności środka w uprawie pomidora pod osłonami. Wnioski:

1. ProCarrera w najniższej skutecznej dawce 300 kg/ha SP zapewniała dobry poziom zwalczania ocenianego agrofaga.

2. Odpowiedź na dawkę między najniższą, a kolejnymi wyższymi była wyraźnie widoczna.

3. ProCarrera w dawce 300 kg/ha SP wykazała porównywalną skuteczność z preparatem Mitemine SL.

4. Wszystkie zabiegi można uznać za bezpieczne, gdy były stosowane na pomidorze odmiany Manistella F1.

5. Nie zaobserwowano wpływu na inne agrofagi lub organizmy niebędące przedmiotem zwalczania.

6. Żadne czynniki nie wpłynęły negatywnie na przebieg i jakość badania.

Użytki zielone:

Na trwałe użytki zielone (TUZ) w trakcie ich zakładania stosować w zależności od rodzaju gleby dokładnie mieszając poprzez bronowanie:

 • na glebach mineralnych do 15 t/ha (1500 g/m2),
 • na glebach organicznych nie przekraczając 3 t/ha (300 g/m2).

Na istniejących TUZ (na łąkach i pastwiskach) stosować jesienią w zależności od rodzaju gleby:

 • na glebach mineralnych do 15 t/ha (1500 g/m2),
 • na glebach organicznych raz na trzy lata nie przekraczając 5 t/ha (500 g/m2).

UWAGI

 • Zabrania się stosowania środka poprawiającego właściwości gleby na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia;
 • Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin;
 • Wykorzystanie środka do celów rekultywacyjnych jest możliwe po uzyskaniu decyzji, zgód właściwych organów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, o ile takie są wymagane;
 • Nie należy przekraczać zalecanych dawek;
 • Nie należy wypasać zwierząt gospodarskich ani używać zbiorów jako roślin na paszę przez co najmniej 21 dni po zastosowaniu;

PRZECHOWYWANIE

Środek jest higroskopijny. Środek ten należy przechowywać w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu, w tym, w którym został zakupiony, w miejscu suchym, chłodnym i dobrze przewietrzanym.

Produkt można przechowywać również luzem, pod warunkiem, że zostanie on zastosowany w ciągu kilku dni. Powinien być przechowywany na podłożu stałym, równym i suchym, zabezpieczonym przed przedostawaniem się wody. Środek powinien być odizolowany od gleby przy pomocy trwałych materiałów. Pryzma ze środkiem poprawiającym właściwości gleby luzem powinna znajdować się w odległości, co najmniej, 50 m od zbiorników i cieków wodnych. Produkt przechowywany luzem powinien być przykryty materiałami nieprzepuszczalnymi dla wody i promieniowania słonecznego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy ze środkiem przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić, stosować środki ochrony osobistej (rękawice ochronne, kombinezon, okulary). W przypadku spożycia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, przedstawiając opakowanie produktu lub ulotkę. W przypadku dostania się produktu do oczu, nosa lub ust natychmiast przepłukać je wodą, a następnie dokonać konsultacji medycznej. Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt.