leave__0003_Layer-8.png

ProCarrera to organiczno-mineralny środek, który poprawia właściwości gleby.

Długo szukaliśmy sposobów na ograniczenie chemicznych substancji w agrokulturze, jednocześnie promując ideę zero waste poprzez wykorzystanie pozostałości poprodukcyjnych, pochodzących z polskiej produkcji warzyw i owoców. Naszym celem było zapewnienie bezpieczeństwa gleb, upraw i naszego zdrowia, przy minimalnym wpływie na środowisko.
Wymagania jakościowe środka
Wyszczególnienie
Wartość deklarowana
Wynik analizy
Azot ogółem [%]
≥ 0,2
0,26
Fosfor (P2O5) [%]
-
<0,23
Wapń (CaO) [%]
≥ 10,0
22,71
Substancja organiczna
w temp. 750 oC [% s.m.]
≥ 30
35,59
Odczyn pH w H2O1:5
-
12,6
Sucha masa [%]
-
65,80

ProCarrera to nowoczesny środek, który podnosi i stabilizuje pH gleby.

Trzy formy wapnia (tlenkowa, wodorotlenkowa i węglanowa) umożliwiają szybkie uwalnianie jonów Ca⁺⁺ i CO₃, co skutkuje szybszym efektem zmiany pH niż w przypadku nawozów wapniowych. Związki organiczne w ProCarrera, pochodzące z przetworzonych pozostałości owoców i warzyw, stymulują wzrost systemu korzeniowego i aktywność mikroorganizmów gleby. Dzięki temu uruchamiają maksymalny potencjał plonotwórczy roślin uprawnych, co gwarantuje ekonomiczny efekt produkcji z zachowaniem zasad zero waste

Zawartości zanieczyszczeń w środku w mg/kg
Pierwiastek
Oznaczona w środku
Dopuszczalna
Cr (chrom)
18,7
100
Cd (kadm)
0,06
5
Ni (nikiel)
15,6
60
Pb (ołów)
<10,2
140
Hg (rtęć)
<0,010
2

Zakres stosowania

ProCarrera to środek poprawiający właściwości gleby jest zalecany do zastosowania w celu zwiększenia zawartości substancji organicznej w glebie (a w związku z tym zwiększenia jej aktywności biologicznej), poprawy odczynu gleby (pH) i dostarczania składników pokarmowych roślinie uprawnej. Efektem zastosowania ProCarrera jest poprawa parametrów biologicznych, chemicznych i fizycznych gleb. ProCarrera może być stosowana na wszystkie gleby, ze szczególnym wskazaniem na gleby lekkie, o niskiej zawartości substancji organicznej, oraz na gleby kwaśne i lekko kwaśne. Produkt jest zalecany do rekultywacji gleb zdegradowanych wskutek intensywnego użytkowania rolniczego i do rekultywacji terenów poprzemysłowych, pokopalnianych. ProCarrera nadaje się pod wszystkie uprawy rolnicze, warzywne, sadownicze, ozdobne i użytki zielone (łąki i pastwiska).

Sposób stosowania

ProCarrera to środek poprawiający właściwości gleby powinien być stosowany doglebowo, przy pomocy rozsiewaczy do nawozów mineralnych lub środków wapnujących. Wskazane jest, aby produkt, po zastosowaniu został wymieszany z glebą. Aplikację ProCarrera należy wykonać jesienią, po zbiorze uprawy głównej (na ściernisko), a przed siewem uprawy ozimej (lub poplonu), lub wiosną, przed siewem uprawy jarej.

Zalecane dawki

ProCarrera powinna być stosowana doglebowo, przy pomocy rozsiewaczy do nawozów mineralnych lub środków wapnujących. Wskazane jest, aby produkt, po zastosowaniu został wymieszany z glebą.

Aplikację ProCarrera należy wykonać jesienią, po zbiorze uprawy głównej (na ściernisko), a przed siewem uprawy ozimej (lub poplonu), lub wiosną, przed siewem uprawy jarej.

W jednej tonie środek zawiera co najmniej 100 kg CaO i ok. 200 kg materii organicznej.

W uprawach polowych roślin rolniczych

Dopuszczalna dawka stosowania środka dla upraw rolniczych wynosi 500 g/m2 na rok (5 t/ha na rok), 1000 g/m2 raz na dwa lata (10 t/ha raz na dwa lata), lub 1500 g/m2 raz na trzy lata (15 t/ha raz na trzy lata).

Rekultywacja gleb zdegradowanych:

Do rekultywacji gleb zdegradowanych można stosować do 500 g/m2 rocznie (5 t/ha na rok) lub 1000 g/m2 co dwa lata (10 t/ha raz na dwa lata) lub 1500 g/m2 raz na trzy lata (15 t/ha raz na trzy lata).

Użytki zielone:

Na trwałe użytki zielone (TUZ) w trakcie ich zakładania stosować w zależności od rodzaju gleby dokładnie mieszając poprzez bronowanie:
– na glebach mineralnych do 15 t/ha.