Ca'rerra

Popraw jakość swojej gleby

Dowiedz się więcej

Czym jest Ca'rerra?

Ca'rerra jest to nawóz, ca-rerra, ca-rerra nawóz, carerraorganiczno mineralny środek poprawiający właściwości gleby. Od dawna poszukiwaliśmy rozwiązań, aby wykorzystując pozostałości poprodukcyjne ograniczyć chemiczną ingerencję w agrokulturze. Taki środek udało nam się wyprodukować w trosce o bezpieczeństwo gleb i upraw, a zwłaszcza o nasze zdrowie.

Ca'rerra jest nowoczesnym środkiem służącym do podniesienia i stabilizacji odczynu (pH) gleby. Trzy formy wapnia(tlenkowa, wodorotlenkowa i węglanowa) umożliwiają szybkie uwalnianie jonów Ca⁺⁺ i CO₃. W związku z tym efekt stosowania Ca'rerra w postaci zmiany pH gleby jest szybszy niż w nawozach wapniowych, których działanie przynosi efekt rozłożony w dłuższym czasie. Związki organiczne Ca'rerra pochodzą z przetworzonych pozostałości owoców i warzyw stymulujących wzrost systemu korzeniowego i aktywność mikroorganizmów gleby. Dzięki temu uruchamiają maksymalny potencjał plonotwórczy roślin uprawnych co gwarantuje efekt ekonomiczny produkcji.

Organiczno mineralny środek Carerra zmniejsza rozmiar szkód spowodowanych przez zwierzynę płową (dziki, sarny, jelenie). Zalecana dawka 1t//ha w zastosowaniu doglebowym i powierzchniowym. Doświadczenia zostały przeprowadzone na trzech polach doświadczalnych, wyniki udokumentowano w materiale "Wpływ nawozu organicznego Carerra na rozmiar uszkodzeń upraw rolnych przez dziki na podstawie doświadczeń polowych" ( materiał dostępny do wglądu u producenta Carrera).

Produkt dedykujemy dla rolników, ogrodników mających na celu jakość i wydajność plonów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa produkowanej żywności. Nasz produkt przeszedł już pozytywne testy zarówno w dużych gospodarstwach jak i w małych przydomowych ogródkach. W przyszłości planujemy propagować łańcuch mający na celu odbiór pozostałości roślinnych wyprodukowanych stosując środek organiczno-mineralny, ponowne przetworzenie Ca'rerra i powrót na pierwotne miejsce jako orginalny, zdrowy i skuteczny środek poprawiający właściwości gleby. Obecenie współpracujemy z dużymi plantacjami, w których znalazł zastosowanie nasz nowatorski pomysł.

Nasz produkt dostępny jest w wiaderkach - 6,5kg oraz w bagach - 600kg i 1000kg.

Ulotka 1
Ulotka 2

Laur producenta

Ca'rerra - ZDROWE Z NATURY

Jak Ca'rerra działa w praktyce?


Ca'rerra - zawiera wapno, które odkwasza glebę, dlatego skutecznie usuwa mech. Wapnowanie zmienia odczyn ziemi na zasadowy co pomaga w trudnej walce z mchem a składniki odżywcze pochodzenia naturalnego powodują wzrost i zagęszczanie trawy. Nasz środek dedykujemy dla wielbicieli pięknych trawników. Zabiegi odkwaszania należy wykonywać dwa razy do roku: wczesną wiosną (koniec lutego-marzec) i jesienią, kiedy trawy przestają rosnąć.

Przed użyciem środka:
Po użyciu środka:
Skład Ca'rerra
Skład Zgodnie z decyzją MRiRW nr G-919/20 wg Sprawozdanie z badań nr NO/40/1-1/2019
Zawartość CaO co najmniej 10% (m/m) 22,71 (m/m)
Zawartość substancji organicznej co najmniej 30 (% s.m.) 35,59 (% s.m.)
Zawartość azotu (N) co najmniej 0,2% (m/m) 0,26 (m.m.)
Odczyn pH w H2O (N) 12,6
Zawartość suchej masy (w 105oC) 65,8% (m/m)
Fosfor (P2O5)[%] < 0,23

Tabele zastosowań

W uprawach roślin sadowniczych
Uprawa Dawka środka* Termin zastosowania
Jabłoń, grusza 1,2-1,8 t/ha przed sadzeniem roślin najlepiej pod przedplon lub wczesną wiosną bezpośrednio po posadzeniu drzewek / krzewów**
Wiśnia, czereśnia 1,0-1,5 t/ha
Śliwa, renkloda, brzoskwinia, morela 1,2-1,8 t/ha
Porzeczki, malina, agrest, jeżyna 0,8-1,2 t/ha
Aronia 0,5-0,8 t/ha
Truskawki, poziomki*** 0,6-1,0 t/ha
W uprawach roślin ogrodniczych
Uprawa Dawka środka* Termin zastosowania
Kapusta biała i czerwona, brokuł, kalafior, brukselka 0,6-1,2 t/ha przed siewem, niezwłocznie po zbiorze przedplonu
Marchew, burak ćwikłowy pietruszka, seler, pasternak, rzepa 1,0-1,5 t/ha
Fasola szparagowa, groch, fasola, groszek 1,0-1,5 t/ha
Pomidor 0,8-1,2 t/ha
Papryka 0,6-1,0 t/ha
Ogórek 0,6-1,0 t/ha
Cebula, por 0,6-1,0 t/ha

* Dawkę OrCal®pHregulator+ należy zawsze skonsultować z przedstawicielem producenta lub dystrybutora w celu optymalizacji dla lokalnych warunków glebowych i płodozmianu

** W przypadku stosowania środka w istniejącym sadzie/plantacji(w pierwszym roku po posadzeniu roślin), należy go rozsiać/rozrzucić w pasach wzdłuż rzędów roślin o szerokości do 1m.

*** Stosować tylko przed założeniem plantacji

W uprawach rolnych
Uprawa Dawka środka* Termin zastosowania
Zboża ozime 0,6-1,2 t/ha przed siewem lub sadzeniem możliwe zastosowanie pogłowne we wczesnych fazach wzrostu
Rzepak ozimy 1,0-1,5 t/ha
Kukurydza 1,0-1,5 t/ha
Buraki cukrowe 1,0-1,5 t/ha
Ziemniaki 0,6-1,0 t/ha
Bobowate 0,3-1,5 t/ha
W uprawach roślin ozdobnych
Uprawa Dawka środka** Termin zastosowania
Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i na zagonach pod osłonami 0,6-1,0 t/ha przed sadzeniem roślin lub jesienią w roku poprzedzającym właściwą uprawę
Rośliny ozdobne cebulowe 0,5-0,8 t/ha przed sadzeniem roślin
Drzewa i krzewy ozdobne 0,8-1,2 t/ha przed sadzeniem roślin, na plantacjach istniejących jesienią lub wczesną wiosną - wskazne wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby

* Dawkę należy dostosować do pH gleby lub gatunku rośliny uprawnej, w konsultacji z przedstawicielem producenta

** Dawkę OrCal®pHregulator+ należy zawsze skonsultować z przedstawicielem producenta lub dystrybutora w celu optymalizacji dla lokalnych warunków glebowych i płodozmianu


Galeria


Opinie naszych klientów

Dowiedz się dlaczego Ca'rerra to najlepszy dostępny produkt na rynku.
Pragnę wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości produktu Ca’rerra, który wiosną tego roku zastosowałem dla swoich upraw jako środek poprawiający właściwości gleby. Pozytywnie zaskoczyła mnie jakość plonów przy ograniczeniu ingerencji chemicznej, tym samym zapewnieniu zdrowej paszy dla trzody chlewnej co wiąże się ze zdrowiem dla wszystkich konsumentów żywności wyprodukowanej przez moje gospodarstwo.
Gospodarstwo Rolne w Janowie
Mirosława i Ryszard Szopa
Podjęliśmy współpracę z firmą TATULO, która produkuje naturalny środek wzbogacający Ca’rerra poprawiający właściwości gleby i nie posiadający syntetycznych środków chemicznych. Udział substancji organicznej (nasze odpady zielone), którą odbiera od nas producent Ca’rerra i z której wytwarza organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby dodając węglany i tlenki wapniowe sprawia i powoduje, że wychodowane przez nas warzywa na podłożu użyźnianym środkiem Ca’rerra są zdrowe i smaczne. Dzięki temu nasze produkty mogą być rekomendowane jako najlepszy i najoptymalniejszy wybór dla czołowych hoteli, restauracji, oraz najlepszych stacji paliw w całej Polsce.
Primavega
Andrzej Drzymalski
Środek Ca'rerra spełnia wszystkie potrzeby, których potrzebuje nasza gleba. Jest to produkt łatwo rozpuszczalny, dobrze wchłaniany i dobrze przyswajalny przez rośliny. Środek zastosowany tej wiosny pozytywnie zaskoczył mnie swoim działaniem, powodując wzrost ilości i jakości plonu, bez użycia środka chemicznego.
Gospodarstwo Rolne
Anna Bogusz